Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1968
Title: Теоретичні і прикладні проблеми психології
Other Titles: Theoretical And Applied Problems Of Psychology
Issue Date: 2018
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць / [ред. кол.: Н. Є. Завацька (гол.) [та ін.]] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. - Вип. 1 (45). – Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2018. - 345 с.
Abstract: У збірнику висвітлено результати кращих наукових досліджень ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Особистісне зростання: теорія і практика», яка відбулася на базі соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Керівник проекту: доктор психологічних наук, професор Л.П.Журавльова.
Description: Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України №1604 від 22.12.2016 р.), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з психології.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1968
ISSN: 2219-2654
Appears in Collections:Теоретичні і прикладні проблеми психології - № 1(45) 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Теоретичні і прикладні проблеми психології 1(45) 2018.pdfЗбірник3,93 MBAdobe PDFView/Open
1.pdfТитульний510,36 kBAdobe PDFView/Open
2.pdfЗміст467,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.