2018 р. : [152] Community home page

Browse

Collections in this community

Технологія-2018 [16]

матеріали XХІ міжнар.наук.-техн. конф., 20-21 квіт. 2018 р., м. Сєвєродонецьк

Майбутній науковець – 2018 [24]

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 14 груд. 2018 р., м. Сєвєродонецьк.

«Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні» [2]

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, співробітників ЗВО і наукових організацій, магістрантів, аспірантів, докторантів, представників громадських організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та інших установ, Сєвєродонецьк, 25-26 жовтня 2018 р.

«Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація», 26- 27 червня 2018 р. [9]

матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів, м. Сєвєродонецьк

Сучасні технології в науці та освіті [3]

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19‒22 лютого 2018 р., м. Сєвєродонецьк

Актуальні питання історії, археології, науки і техніки: методологія, пошуки, роздуми, знахідки [31]

матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції, м. Сєвєродонецьк, 11-12 квітня 2018 р.

«Молодь і наука : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні» [2]

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, студентів, молодих науковців, м. Сєвєродонецьк, 16-18 травня 2018 р.

«Модернізація політичної системи сучасної України : стан та перспективи розвитку» [6]

збірник матеріалів XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 грудня 2018 р.

Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі [20]

матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 16 листопада 2018 р., м. Сєвєродонецьк

Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах [1]

матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф, м. Сєвєродонецьк, 21-22 берез. 2018 р.

«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 19-20 квітня 2018 р. [2]

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, студентів, м. Сєвєродонецьк, 19-20 квітня 2018 р.

«Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства», 13-14 грудня 2018 р., м. Сєвєродонецьк [1]

матерiали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців

Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства, 16-17 листопада 2018 року, м. Сєвєродонецьк [4]

матеріали XV науково-практичної конференції з проблем вищої освіти (з міжнародною участю)