2018 р. : [103] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Перегляд

Зібрання цього фонду

Технологія-2018 [13]

матеріали XХІ міжнар.наук.-техн. конф., 20-21 квіт. 2018 р., м. Сєвєродонецьк

Майбутній науковець – 2018 [18]

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 14 груд. 2018 р., м. Сєвєродонецьк.

«Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні» [1]

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, співробітників ЗВО і наукових організацій, магістрантів, аспірантів, докторантів, представників громадських організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та інших установ, Сєвєродонецьк, 25-26 жовтня 2018 р.

«Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація» [9]

матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів, м. Сєвєродонецьк, 26- 27 червня 2018 р.

Сучасні технології в науці та освіті [3]

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19‒22 лютого 2018 р., м. Сєвєродонецьк

Актуальні питання історії, археології, науки і техніки: методологія, пошуки, роздуми, знахідки [31]

матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції, м. Сєвєродонецьк, 11-12 квітня 2018 р.

«Молодь і наука : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні» [2]

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, студентів, молодих науковців, м. Сєвєродонецьк, 16-18 травня 2018 р.

«Модернізація політичної системи сучасної України : стан та перспективи розвитку» [6]

збірник матеріалів XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 грудня 2018 р.

Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі [18]

матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 16 листопада 2018 р., м. Сєвєродонецьк

Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах [1]

матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф, м. Сєвєродонецьк, 21-22 берез. 2018 р.

«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід» [1]

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, студентів, м. Сєвєродонецьк, 19-20 квітня 2018 р.