Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1998
Title: Автоматичний гідропривід
Authors: Степанова, О.Г.
Кіхтенко, М.Р.
Деркач, О.С.
Браславська, О.В.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 2018
Publisher: ДП “Український інститут інтелектуальної власності”
Citation: Пат. на корисну модель № 124412 Україна, МПК F15B 9/03, F16H 47/02, F16H 61/42. Автоматичний гідропривід / О.Г. Степанова, М.Р. Кіхтенко, О.С. Деркач, О.В. Браславська, В.І. Соколов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u 2017 10043 ; заявл. 17.10.2017; опубл. 10.04.2018, Бюл.№ 7. – 4 с. : кресл.
Description: Автоматичний гідропривід містить робочий орган, гідромотор, механічну передачу, що сполучає гідромотор з робочим органом, насос з робочим об'ємом, що регулюється, та гідроапаратуру. В гідроприводі розташовано датчик переміщень робочого органа, пристрій для регулювання робочого об'єму насоса, пристрій для регулювання частоти обертів двигуна насоса, регулятор робочого об'єму насоса та регулятор частоти обертів двигуна насоса.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1998
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Тези доповідей, виступи на конференцях/ кафедра машинобудування та прикладної механіки
Патенти
Степанова Оксана Геннадіївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UA 124412 U.pdf201,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.