Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2000
Title: Автоматичний гідропривід
Authors: Степанова, О.Г.
Немцов, П.В.
Грохов, Д.В.
Браславська, О.В.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 2018
Publisher: ДП “Український інститут інтелектуальної власності”
Citation: Пат. на корисну модель № 124760 Україна, МПК F15B 9/03, F16H 47/02, F16H 61/42. Автоматичний гідропривід / О.Г. Степанова, П.В. Немцов, Д.В. Грохов, О.В. Браславська, В.І. Соколов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u 2017 10042 ; заявл. 17.10.2017; опубл. 25.04.2018, Бюл.№ 8. – 4 с. : кресл.
Description: Автоматичний гідропривід має робочий орган, гідромотор, механічну передачу, що сполучає гідромотор з робочим органом, насос з робочим об'ємом, що регулюється, та гідроапаратуру. В гідроприводі розташовано датчик переміщень робочого органу, пристрій для регулювання робочого об'єму насоса та стохастичний оптимальний регулятор. Вхід стохастичного оптимального регулятора зв'язаний з датчиком переміщень робочого органу, а вихід - з пристроєм регулювання робочого об'єму насоса
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2000
Appears in Collections:Патенти
Соколов Володимир Ілліч
Тези доповідей, виступи на конференцях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UA 124760 U.pdf279,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.