Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2002
Title: Розробка автоматичного гідравлічного приводу машинобудівного обладнання
Other Titles: Development of automatic hydraulic drive machine-building equipment
Разработка автоматического гидравлического привода машиностроительного оборудования
Authors: Деркач, О.С.
Кіхтенко, М.Р.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 2018
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Розробка автоматичного гідравлічного приводу машинобудівного обладнання / О.С. Деркач, М.Р. Кіхтенко, В.І. Соколов // Технологія-2018 : матеріали XХІ міжнар.наук.-техн. конф., 20-21 квіт. 2018 р., м. Сєвєродонецьк : в 2 ч. Ч. 2 / [укл. : Тарасов В.Ю.]. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2018. – С. 88-89.
Abstract: Розглядається автоматичній гідропривід, що може бути використаний у металорізальних верстатах та системах, спеціальному технологічному обладнанні, машинах для обробки матеріалів тиском тощо
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2002
Appears in Collections:Технологія-2018
Соколов Володимир Ілліч
Тези доповідей, виступи на конференцях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Технология_2018_Ч2_Der_Kih.pdf826,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.