Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2003
Title: Розробка автоматичного гідроприводу з об’ємним регулюванням
Other Titles: Development of automatic hydraulic drive with bulk regulation
Разработка автоматического гидропривода с объемным регулировкой
Authors: Грохов, Д.В.
Немцов, П.В.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 2018
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Розробка автоматичного гідроприводу з об’ємним регулюванням / Грохов Д.В., Немцов П.В., Соколов В.І. // Технологія-2018 : матеріали XХІ міжнар.наук.-техн. конф., 20-21 квіт. 2018 р., м. Сєвєродонецьк : в 2 ч. Ч. 2 / [укл. : Тарасов В.Ю.]. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2018. – С. 89-90.
Abstract: Розглядається автоматичній гідропривід, що може бути використаний у металорізальних верстатах та системах, спеціальному технологічному обладнанні, машинах для обробки матеріалів тиском тощо
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2003
Appears in Collections:Технологія-2018
Соколов Володимир Ілліч
Тези доповідей, виступи на конференцях/ кафедра машинобудування та прикладної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Технология_2018_Ч2_Gro_Nem.pdf815,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.