Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2010
Title: Моделювання статичних та динамічних характеристик гідромеханічних слідкуючих приводів
Other Titles: Modelyuvannya statichnih ta dinamichnyh characteristics gidromehanichnyh slidkuychih drives
Моделирование статических и динамических характеристик гидромеханических следящих приводов
Authors: Ткаченко, М.К.
Степчук, Я.І.
Кавун, Д.Ю.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 2018
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Моделювання статичних та динамічних характеристик гідромеханічних слідкуючих приводів / М.К. Ткаченко, Я.І. Степчук, Д.Ю. Кавун, В.І. Соколов // Технологія-2018 : матеріали XХІ міжнар.наук.-техн. конф., 20-21 квіт. 2018 р., м. Сєвєродонецьк : в 2 ч. Ч. 2 / [укл. : Тарасов В.Ю.]. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2018. – С. 91-92.
Abstract: Представлена методика оцінки стійкості та дослідження перехідних процесів відповідно структурній схемі лінійної динамічної моделі третього порядку.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2010
Appears in Collections:Технологія-2018
Соколов Володимир Ілліч
Тези доповідей, виступи на конференцях/ кафедра машинобудування та прикладної механіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Технология_2018_Ч2_Tkach_Step.pdf812,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.