Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2023
Назва: Психологічний супровід та системна соціальна підтримка осіб з кризовими станами в умовах сучасного соціуму
Інші назви: Психологическое сопровождение и системная социальная поддержка лиц с кризисными состояниями в условиях современного социума
Psychological support and systemic social support of persons with crisis states under the conditions of modern socium
Автори: Міщенко, Н.В.
Ковальова, О.В.
Іванов, О.Г.
Мищенко, Н.В.
Ковалева, Е.В.
Иванов, О.Г.
Mischenko, N.V.
Kovaleva, О.V.
Ivanov, O.G.
Ключові слова: особистість
сімʼя
психологічний супровід
соціальна підтримка
кризові стани
личность
семья
психологическое сопровождение
социальная поддержка
кризисные состояния
personality
family
psychological support
social support
crisis conditions
Дата публікації: 2018
Видавництво: вид-во СНУ ім. В.Даля
Бібліографічний опис: Психологічний супровід та системна соціальна підтримка осіб з кризовими станами в умовах сучасного соціуму / Н.В. Міщенко, О.В. Ковальова, О.Г. Іванов // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2018. - № 1(45). - С. 245-252.
Короткий огляд (реферат): В статті розкрито особливості психологічного супроводу та системної соціальної підтримки осіб з кризовими станами в умовах сучасного соціуму. Показано, що соціально-психологічний супровід – це один із видів соціального патронажу як цілісної і комплексної системи соціальної підтримки та психологічної допомоги, що здійснюється в рамках діяльності соціально- психологічних служб; інтегративна технологія, завдання якої – створення умов для відновлення потенціалу розвитку і саморозвитку сім'ї та особистості і, в результаті, – ефективного виконання окремою людиною або родиною своїх основних функцій; процес особливого роду буттєвих відносин між супроводжуючим і тими, хто потребує допомоги. Зазначається, що в якості основних характеристик психологічного супроводу виступають його процесуальність, пролонгованість, недирективність, заглибленість в реальне повсякденне життя людини або сім'ї, особливі відносини між учасниками цього процесу.
В статье раскрыты особенности психологического сопровождения и системной социальной поддержки лиц с кризисными состояниями в условиях современного социума. Показано, что социально-психологическое сопровождение – это один из видов социального патронажа как целостной и комплексной системы социальной поддержки и психологической помощи, осуществляемый в рамках деятельности социально-психологических служб; интегративная технология, задача которой – создание условий для восстановления потенциала развития и саморазвития семьи и личности и, в результате, – эффективного выполнения отдельным человеком или семьей своих основных функций; процесс особого рода бытийных отношений между сопровождающим и теми, кто нуждается в помощи. Отмечается, что в качестве основных характеристик психологического сопровождения выступают его процессуальность, пролонгированность, недирективность, погруженность в реальную повседневную жизнь человека или семьи, особые отношения между участниками этого процесса.
The article reveals the features of psychological support and systematic social support for persons with crisis conditions in the conditions of modern society. It is shown that social and psychological support is one of the types of social patronage as an integral and integrated system of social support and psychological assistance, carried out within the framework of the activities of socio-psychological services; integrative technology, the task of which is to create conditions for restoring the development potential and self-development of the family and the individual and, as a result, effective performance by individual individuals or families of their basic functions; a process of a special kind of being-relationship between the attendant and those who need help. It is noted that the main characteristics of psychological support are its process, prolongation, non-directivity, immersion in the real everyday life of a person or family, special relations between participants in this process.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2023
Розташовується у зібраннях:Теоретичні і прикладні проблеми психології - № 1(45) 2018 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
25.pdf2,58 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.