Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2080
Title: Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні
Issue Date: 2016
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні : матерiали Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, студентів, молодих науковців та професійних юристів. Сєвєродонецьк, 19-20 травня 2016 р./ За ред. проф. Розовського Б.Г. – Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля. 2016. – 175 с.
Abstract: Розглянуто питання подальшого розвитку правової науки в умовах інтенсифікації європейських прагнень в Україні та активізації громадянського суспільства. Внесені пропозиції щодо вдосконалення законодавства з урахуванням передових досягнень зарубіжної науки. Мета конференції – розвиток світогляду молоді у правовій науці, її ціннісні орієнтації. Дослідження і обґрунтування теоретико-методичних та науково-практичних надбань в галузі права. Узагальнення напрацювань фахівців з актуальних аспектів співпраці між Україною, Європейським Союзом та Світовим товариством, питань теорії та практики юридичної науки, міждисциплінарних підходів та сучасних поглядів щодо подальших перспектив розвитку. Сприяння обміну науковими поглядами, ідеями та думками всередині професійного співтовариства. Стимулювання науково-дослідної діяльності молодих вчених, теоретиків і практиків.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2080
Appears in Collections:«Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_Tezi_may_2016_1.pdf1,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.