Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2081
Title: Окремі питання охорони праці осіб з обмеженою працездатністю: вітчизняний та міжнародний досвід
Other Titles: Отдельные вопросы охраны труда лиц с ограниченной трудоспособностью: отечественный и международный опыт
Separate issues of labor protection of persons with limited ability to work: domestic and international experience
Authors: Івчук, Ю.Ю.
Ivchuk, Yu.Yu.
Ивчук, Ю.Ю.
Keywords: охорона праці
інвалід
роботодавець
трудові права
охрана труда
инвалид
работодатель
трудовые права
occupational health
disability
employer
labor rights
Issue Date: 2012
Citation: Івчук Ю. Ю. Окремі питання охорони праці осіб з обмеженою працездатністю: вітчизняний та міжнародний досвід / Ю. Ю. Івчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». - 2012. - № 1028. - Випуск № 12. - С. 161-164.
Abstract: У статті досліджуються деякі питання, пов‘язані з охороною праці інвалідів, аналізується вітчизняний та міжнародний досвід з цієї проблеми. Надається визначення поняття «інвалід», вносяться пропозиції щодо внесення змін до чинного трудового законодавства.
В статье исследуются некоторые вопросы, связанные с охраной труда инвалидов, анализируется отечественный и международный опыт по данной проблематике. Дается определение понятия «инвалид», вносятся предложения о внесении изменений в действующее трудовое законодательство.
This article explores some issues related to occupational safety and health disabilities, examines domestic and international experience on the subject. We give a definition of «disability», made proposals for changes to existing labor laws.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2081
Appears in Collections:Івчук Юлія Юріївна
Наукові публікації
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Івчук Ю. Ю_161-164.pdf518,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.