Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/21
Title: Використання іnternet-ресурсів у підготовці майбутніх юристів та їх подальшій професійній діяльності
Authors: Єпіфанова, О.В.
Савельєва, В.В.
Yepifanova, Olga
Savelieva, Veronika
Епифанова, О.В.
Савельева, В.В.
Keywords: Інтернет–ресурси
правові Інтернет–ресурси
інформаційні технології
бібліотечні ресурси
інформаційно-бібліотечне обслуговування
унверситетська бібліотека
Issue Date: 2014
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Єпіфанова О.В. Використання іnternet-ресурсів у підготовці майбутніх юристів та їх подальшій професійній діяльності / О.В. Єпіфанова, В.В. Савельєва // Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства: Матерiали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих науковців та викладачів. м. Сєвєродонецьк, 10-11 грудня 2014 р. — Сєвєродонецьк : Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2014. – С. 4-10.
Abstract: Застосування інформаційних, телекомунікаційних технологій та Інтернет–ресурсів дозволяє в освітній процес впровадити нові форми: дистанційне навчання та навчання в інтерактивному режимі, що ґрунтуються на принципах самостійного навчання і стають доступними для широких верств населення незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання, стану здоров’я. Процес навчання може відбуватися будь-де і будь- коли, єдина умова – доступ до мережі Інтернет.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/21
Appears in Collections:Єпіфанова Ольга Вікторівна
Публікації співробітників бібліотеки
Савельєва Вероніка Владиславівна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_12.pdf417,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.