Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2139
Title: Передумови майбутньої світової фінансової кризи
Other Titles: Предпосылки будущего мирового финансового кризиса
Authors: Дорогіна, А.А.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Моргачов, І.В.
Keywords: фінансова криза
національне господарство
фінансовий ринок
індекс S α P – 500
явище "доміно"
банкрутство
Issue Date: 2018
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Дорогіна А.А., Моргачов І.В. Передумови майбутньої світової фінансової кризи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад" (м. Сєвєродонецьк, 19 квітня 2018 року). – Сєвєродонецьк: ПП "Поліграф- Сервіс", 2018. – с.118 - 119.
Abstract: Метою роботи є розгляд і аналіз сигналів, що свідчать про передумови майбутніх світових фінансових криз в найближчій перспективі.
Description: В умовах глобалізації світової економіки рівень залежності окремої країни від світових фінансових криз стрімко підвищується. В сучасних умовах своєчасне визначення і передбачення майбутніх світових фінансових криз є вельми актуальною задачею з метою можливості завчасній адаптації національного господарства та місцевих громад до негативних наслідків відповідних криз. Навіть надвеликі економічні системи, якими є США, можна вивести з рівноваги окремими рішеннями, навіть за умов розвинутої економіки. Отже рівновага, в тому числі на фінансовому ринку, є явищем хитким і потребує турботи в частині її забезпечення в стабільному стані. В свою чергу сталий економічний розвиток місцевих громад потребує дієвого механізму адаптації до світових фінансових криз.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2139
Appears in Collections:Виступи, тези
Моргачов Ілля Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези-Дорогіна-Моргачов.pdf345,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.