Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2140
Title: Соціальні конфлікти – пропозиція нової класифікації
Authors: Гарькавець, С.О.
Keywords: Соціальна психологія, Психологія конфлікту, Конфліктологія
класифікація соціальних конфліктів, норма, соціальний конфлікт, соціально-нормативна активність, суб'єкти конфліктної взаємодії
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля
Citation: Гарькавець С. О. Соціальні конфлікти – пропозиція нової класифікації / С. О. Гарькавець // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. − Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018 − №2(46). – С. 87-98.
Abstract: У статті розглянута проблема соціальних конфліктів та їхньої класифікації. Запропонований новий підхід щодо диференціації соціальних конфліктів на підставі розуміння суб’єктами конфліктної взаємодії поняття «норма» та її відтворення у соціально-нормативній активності опонентів. Визначені умовні назви виокремленних видів соціальних конфліктів і розглянуті особливості прояву кожного з них. В статье рассмотрена проблема социальных конфликтов и их классификации. Предложен новый подход к дифференциации социальных конфликтов на основе понимания субъектами конфликтного взаимодействия понятия «норма» и ее отображения в социально-нормативной активности оппонентов. Определены условные названия выделенных видов социальных конфликтов и рассмотрены особенности проявления каждого из них.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2140
ISSN: 2219-2654
Appears in Collections:Гарькавець Сергій Олексійович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ст_Гарькавець_СК_2018.docx59,88 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.