Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2185
Title: Передумови створення двовалютної грошової системи
Other Titles: Предпосылки создания двухвалютной денежной системы
Pre-conditions of creation of money system with two currencies
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: грошова система
двовалютна грошова система
денежная система
двухвалютная денежная система
сильная валюта
слабая валюта
сильна валюта
слабка валюта
золото
заощадження
сбережения
currency
gold
economy
золота розрахункова одиниця
золотая расчетная единица
gold calculation unit
Issue Date: 2018
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Моргачов І.В. Передумови створення двовалютної грошової системи / І.В. Моргачов // Вісник Хмельницького національного університету. - 2018. - № 1. - С. 131 - 134.
Abstract: У роботі обґрунтовано необхідність використання в країні одночасно сильної і слабкої валюти; розглянуто передумови впровадження золотої розрахункової одиниці в якості сильної валюти в основному як засобу збереження та накопичення заощаджень домашніх господарств. В работе обоснована необходимость использования в стране одновременно сильной и слабой валюты; рассмотрены предпосылки внедрения золотой расчетной единицы в качестве сильной валюты в основном как средства сохранения и накопления сбережений домашних хозяйств. The aim of researches is a ground of possibility of simultaneous turnover in the country of two currencies, one of that carries out the role of weak, and other - strong. Threats and possibility’s of depreciation of world currencies - leaders are considered, and also necessity of search of alternative methods of forming of strong currency a national bank. Necessity of the use for a country simultaneously strong and weak currency are reasonably in the article. Pre-conditions of introduction of gold calculation unit as strong currency are considered. Such currency must act as means accumulation of savings of households. The lacks of world currencies as means of maintenance and accumulation of savings of households are specified. Requirements to currency, that must act part strong in a national economy, are considered. Measures from introduction of gold as strong currency in form gold calculation unit in an electronic kind and in a kind paper currencies are offered.
Description: Майже в кожній країні існує спір між економістами щодо такого фундаментального питання: «Якою має бути національна валюта: сильною чи слабкою?». Прихильники експортерів наполягають на поступовому ослабленні національної валюти з метою покращення позицій національного товаровиробника на світовому ринку. Інші економісти приводять багато доводів на підтримку сильної національної валюти, зменшення інфляції, стабілізації національної валютної системи. Нажаль, національна валюта не може бути одночасно і сильної і слабкою. Здавалося б, знайти консенсус між цими двома групами прихильників економічного стану національної економіки об’єктивно неможливо. З іншого боку, якщо одна валюта не може одночасно відповідати двом умовам, чому одночасно в країні не може бути в обороті дві валюти, кожна з яких відповідає одній певній умові? Вирішення цієї дилеми зумовлює актуальність дослідження наведеного питання.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2185
ISSN: 2307-5740
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моргачов-VKNU-ES-2018-N1 Volume1 Articles.pdf209,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.