Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2187
Title: Формування маркетингової стратегії промислового підприємства
Other Titles: Formation of the marketing strategy of the industrial enterprise
Формирование маркетинговой стратегии промышленного предприятия
Authors: Івченко, Є.А.
Ivchenko, Y.
Ivchenko, Ye.
Ивченко, Е.А.
Issue Date: 2012
Publisher: Донецьк : Юго-Восток
Citation: Івченко Є. А. Формування маркетингової стратегії промислового підприємства: монографія / Є. А. Івченко. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. - 192 с.
Abstract: У монографії розглянуто основні теоретичні підходи та методичні засади до формування маркетингової стратегії промислового підприємства, які включають аналіз діяльності промислових підприємств у контексті світових тенденцій, сутності та змісту маркетингової стратегії промислового підприємства, застосування ситуаційного підходу до формування маркетингової стратегії на основі аналізу взаємодії учасників маркетингового середовища. Узагальнено сучасні підходи до стратегічного аналізу в маркетинговій діяльності промислового підприємства та виявлено можливість послідовного вибору маркетингової стратегії з використанням теорії ігор у стратегічному управлінні маркетинговою діяльністю промислового підприємства. Розроблено структурно-параметричну ситуаційну модель в аналізі поведінки учасників ринку промислової продукції.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2187
Appears in Collections:Івченко Євген Анатолійович
Монографії
Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012_Монография_Ивченк.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.