Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2226
Title: Лобізм в сучасній Україні
Other Titles: Лоббизм в современной Украине
Lobism in modern Ukraine
Authors: Бурбело, О.А.
Бурбело, С.О.
Bulbelо, O.A.
Burbelo, S.O.
Keywords: групи впливу
лобізм
конфлікт
інтереси
корупція
олігархи
правове регулювання
протекціонізм
группы влияния
лоббизм
конфликт
интересы
коррупция
олигархи
правовое регулирование
протекционизм
groups of influence
lobbyism
conflict
intersessions
corruption
oligarchs
legal regulation
neofactionalism
Issue Date: 2017
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Бурбело О.А. Лобізм в сучасній Україні / О.А. Бурбело, С.О. Бурбело // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 10 (240). – С. 24-29.
Abstract: У статті досліджено особливості лобіювання в сучасній Україні, які обумоlobbyismвлені відсутністю нормативно-правової бази його регулювання, позитивні і негативні сторони лобізму. Обґрунтовані його відмінності від корупції, розроблені пропозиції щодо застосування цивілізованих форм лобіювання та протидії корупції.
В статье исследованы особенности лоббирования в Украине, обусловленные отсутствием нормативно- правовой базы его регулирования, положительные и отрицательные стороны лоббизма году. Обоснованные его отличия от коррупции, разработаны предложения по применению цивилизованных форм лоббирования и противодействия коррупции.
The article analyzes the peculiarities of lobbying in Ukraine, due to the lack of legal and regulatory framework for its regulation, the positive and negative aspects of lobbying. The reasons for its differences from corruption, the proposals for the use of civilized forms of lobbying and counteraction to corruption are substantiated.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2226
Appears in Collections:№ 10 (240)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
024-029.pdf415,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.