Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2247
Title: Управлінський контроль інноваційних ризиків промислового підприємства
Other Titles: Управленческий контроль иннова-ционных рисков промышленного предприятия
Management innovation risks of the industrial enterprise
Authors: Клюс, Ю.І.
Клюс, Ю.И.
Klius, Y.
Keywords: інноваційна діяльність
ризик
промислове підприємство
зниження
управління
инновационная деятельность
риск
промышленное предприятие
снижение
управление
innovation activity
risk
industrial enterprise
reduction
management
Issue Date: 2017
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Клюс Ю. І. Управлінський контроль інноваційних ризиків промислового підприємства / Ю. І. Клюс // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 6 (236). – С. 133-138.
Abstract: Досліджено умови ефективного управління інноваційними ризиками, розглянуто склад групи інноваційних ризиків, дано визначення промислових і виробничих інноваційних ризиків, визначено межі використання концепції інноваційного промислового ризику, запропоновано заходи управлінського контролю щодо інноваційних ризиків
Исследованы условия эффективного управления инновационными рисками, рассмотрен состав группы инновационных рисков, дано определение промышленных и производственных инновационных рисков, определены границы использования концепции инновационного промышленного риска, предложены меры управленческого контроля по инновационным рискам
The conditions of effective management of innovation risks are investigated, the composition of the group of innovative risks is considered, the definition of industrial and industrial innovation risks is given, the limits of the use of the concept of innovative industrial risk are defined, management control measures concerning innovative risks are proposed.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2247
Appears in Collections:№ 6 (236)
Статті / Інститут економіки і управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133-138.pdf453,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.