Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2289
Title: Технико-экономический анализ высокотемпературной переработки кислых гудронов в расплавленной среде
Authors: Шовкопляс, Ю.А.
Гликин, М.А.
Тарасов, В.Ю.
Глікін, М.А.
Glikin, M.A.
Tarasov, V.Yu.
Keywords: кислый гудрон
расплав
окисление
каталитическая доочистка дымовых газов
Issue Date: 2014
Citation: Технико-экономический анализ высокотемпературной переработки кислых гудронов в расплавленной среде / Ю. А. Шовкопляс, М. А. Гликин, В. Ю. Тарасов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - 2/10 ( 68 ). - С. 41 - 44.
Abstract: Рассмотрено состояние переработки техногенных отходов, в частности кислых гудронов. Сделан анализ возможного химического состава органической части кислого гудрона. Предложен метод переработки кислых гудронов в жидком высокотемпературном теплоносителе. Показана перспективность автономных передвижных установок, перерабатывающих отходы 2-го класса опасности высокотемпературным окислением и каталитической доочисткой дымовых газов с получением электрической энергии и сульфатов
Розглянуто стан переробки техногенних відходів, зокрема кислих гудронів. Зроблено аналіз можливого хімічного складу органічної частини кислого гудрону. Запропоновано метод переробки кислих гудронів у розплаві. Показано перспективність автономних пересувних установок з переробки відходів 2-го класу небезпеки шляхом високотемпературного окиснення та каталітичного доочищення димових газів з отриманням електричної енергії і сульфатів
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2289
ISSN: 1729-3774
1729-4061
Appears in Collections:Публікації / кафедра хімії та охорони праці
Глікін Марат Аронович
Тарасов Вадим Юрійович
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23379-39181-1-PB.pdf170,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.