Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2291
Title: Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
Authors: Тарасов, В.Ю.
Заіка, Р.Г.
Захарова, О.І.
Tarasov, V.Yu.
Zaika, R.G.
Zakharova, O.I.
Keywords: Аналітична хімія
інструментальні методи аналізу
Issue Date: 2015
Publisher: CНУ ім. В. Даля
Citation: Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Ю. Тарасов, Р. Г. Заіка, О. І. Захарова, – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. – 172 с.
Description: Навчальний посібник розроблений у відповідності з вимогами освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» та 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Призначений для закріплення теоретичного матеріалу і формування практичних навичок з дисципліни «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу». Посібник складається з трьох розділів курсу: спектральні та інші оптичні методи аналізу, електрохімічні методи аналізу, хроматографічні методи аналізу. У кожній частині представлені теоретичні основи, лабораторні роботи, основні теоретичні та контрольні питання до аудиторної та позааудиторної роботи студентів, ситуаційні завдання, приклади рішення типових завдань. Для студентів технологічних вузів та факультетів ІІІ-IV рівня акредитації.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2291
ISBN: 978-617-11-0042-8
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Навчальні, навчально-методичні видання / кафедра хімії та охорони праці
Заіка Раїса Григорівна
Тарасов Вадим Юрійович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tarasov_аналитика.pdf117,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.