Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2304
Title: Інфраструктура розвитку регіонів
Other Titles: Инфраструктура развития регионов
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: національне господарство
інновації
регіональна економіка
науково-технічні системи
проектні організації
наукові організації
інноваційна інфраструктура
державне регулювання
інноваціна діяльність
інвестиції
інноваційні процеси
інвестиційні процеси
інвестиційна діяльність
інноваціно-інвестиціні проекти
проекти
організаційно-економічна інфраструктури реалізації інноваційно-інвестиційних проектів
державна інноваційна політика
ризик
аналіз доцільності інноваційних проектів
наукова діяльність
організації сфери інжинірингу
інфраструктура розвитку регіонів
високотехнологічна самозайнятість населення
інформаційні системи
альтернативне пенсійне забезпечення
регіони
умовно-депресивні регіони
інфраструктура підтримки інноваційно-інвестиційних проектів
заощадження домашніх господарств
Issue Date: 2018
Publisher: видавництво LAP LAMBERT Academic Publishing Ltd
Citation: Моргачов І. В. Інфраструктура розвитку регіонів: монографія / І. В. Моргачов. – Beau Bassin : видавництво LAP LAMBERT Academic Publishing Ltd, 2018. – 224 с.
Abstract: В умовах кризового стану в промисловості України, зменшення кількості робочих місць на вітчизняних підприємствах та зростання рівня безробіття актуальним питанням виникає самозайнятість працездатного незайнятого населення як шлях вирішення соціальних протиріч та альтернативного використання важливого чинника виробництва — праці. Відповідна самозайнятість може бути вельми різноманітною за видами та корисністю для національного господарства особливо в частині сплати податків. В сучасних умовах науково-цікавим питанням є організація високотехнологічної самозайнятості, а також державна підтримка цього процесу у вигляді удосконалення інфраструктури її розвитку.
Description: Нажаль, в сучасних умовах недержавний сектор економіки України не в змозі самостійно здійснювати інноваційну діяльність на достатньому рівні, що робить необхідним активізацію державного впливу в цьому напрямі. Удосконалення державного регулювання інноваційної діяльності можливо завдяки покращення розвитку вітчизняних науково-технічних систем і їх впливу на реалізацію інноваційних проектів. Інноваційна діяльність здійснюється шляхом реалізації інноваційних проектів. Практично всі такі проекти є інвестиційними, що вимагає витрачання коштів на їх реалізацію. Особливістю реалізації інноваційних проектів є відносно високий ризик їх невдачі. Проблема високого рівня ризику краху інноваційних проектів, або інноваційних ризиків є досить важливою, що гальмує розвиток національного господарства. В таких умовах дослідження щодо розробки організаційних основ нейтралізації державою такого ризику залишається актуальним. До того ж, актуальним є детальне обґрунтування пропозицій організації і удосконалення державної підтримки інноваційної діяльності.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2304
ISBN: 978-613-9-87434-7
Appears in Collections:Монографії / Інститут економіки і управління
Монографії вчених університету
Моргачов Ілля Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morhachov_Infrastruktura_Rozvytku_Rehioniv.pdf2,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.