Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2361
Title: Фізика для екологів
Other Titles: Physics for ecologists
Authors: Поркуян, О.В.
Овсієнко, О.Л.
Porkuian, O.
Ovsienko, O.
Issue Date: 2011
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Поркуян О. В. Фізика для екологів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Поркуян, О. Л. Овсієнко. - Луганськ : [Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля], 2011. - 284 с: іл.
Abstract: У посібнику стисло викладено всі основні розділи фізики. Більш докладно наведені відомості з молекулярної фізики, термодинаміки та атомної фізики. Визначені основні фізичні величини і поняття. В додатках наведені таблиці найбільш важливих фізичних величин, одиниці їх вимірювання, фізичні сталі. Посібник розрахований на студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», а також студентів хіміко-технологічних спеціальностей. Може бути використаний для студентів вищих навчальних закладів технічного профілю, учнів старших класів середньої школи, інженерно-технічних робітників.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2361
ISBN: 978-966-590-902-6
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Поркуян Ольга Вікторівна
навчальні видання / кафедра комп’ютерно-інтегрованих систем управління
навчальні видання, створені співробітниками кафедри програмування та математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фізика для екологів. Навчальний посібник.pdf6,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.