Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2369
Title: Теоретичні і прикладні проблеми психології
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць / [ред. кол.: Н. Є. Завацька (гол.) [та ін.]] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. - Вип. 3 (41). – Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2016. - 184 с.
Description: В збірник увійшли статті вчених у галузі психології, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів провідних вищих навчальних закладів України та світу.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2369
Appears in Collections:Теоретичні і прикладні проблеми психології № 3(41) 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tippp_2016_3_1.pdf457,99 kBAdobe PDFView/Open
Tippp_2016_3_2.pdf522,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.