Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/242
Title: Порівняльний аналіз способу захисту права власності на об'єкти нерухомості
Authors: Приймак, К.С.
Капліна, Г.А.
Issue Date: 2015
Publisher: Сєвєродонецьк: Вид - во СНУ ім. В. Даля
Citation: Приймак К.С. Порівняльний аналіз способу захисту права власності на об'єкти нерухомості / К.С. Приймак, Г.А. Капліна // Науковий погляд молоді : ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства : матер. всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів, молодих науковців та викладачів, м. Сєвєродонецьк, 10 - 11 грудня 2015 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк, Східноукраїнський нацiональний унiверситет iменi Володимира Даля, 2015 . – С. 59 - 62.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/242
Appears in Collections:Тези доповідей, виступи на конференцях
«Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства» , 10-11 грудня 2015 р
Наукові публікації
Капліна Галина Анатоліївна
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
59-62_Збірник_тез_11.12.15.pdf531,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.