Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2460
Title: Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства, 7-8 грудня 2017 р.
Issue Date: 2017
Publisher: СНУ ім. В. Даля
Citation: Науковий погляд молоді : ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства: матерiали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковці, м. Сєвєродонецьк, 7-8 грудня 2017 р. / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; [за заг. ред. проф. Розовського Б.Г.]. – Сєвєродонецьк : вид-во Східноукр. нац. ун-та iм. В. Даля, 2017. – 340 с.
Description: Розглянуто питання подальшого розвитку правової науки в умовах інтенсифікації європейських прагнень в Україні та активізації громадянського суспільства. Внесені пропозиції щодо вдосконалення законодавства з урахуванням передових досягнень зарубіжної науки. Мета конференції – розвиток світогляду студентської та учнівської молоді у правовій науці, її ціннісних орієнтацій. Пропонуються для обговорення ключові проблемні питання стосовно законодавчого забезпечення захисту прав та свобод людини, реалізації верховенства права у рамках євроінтеграційного процесу в Україні.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2460
Appears in Collections:«Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези-грудень-2017.pdf2,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.