Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2462
Title: Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти : проблеми та перспективи
Issue Date: 2017
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти : проблеми та перспективи : матерiали міжнар. наук.-практ. конф. викл., співроб. ВНЗ і наук. орг., магістрантів, аспірантів, докторантів, представників гром. орг., органів держ. влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та інших установ, 6-7 жовтня 2017 р. / Луг. обл. держ. адмін., Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.]. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім.В.Даля, 2017. – 240 с.
Description: Мета конференції – розробка нових механізмів децентралізації публічного адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти, спрямованих на забезпечення розширення повноважень органів місцевого самоврядування та зміцнення їх самостійності у вирішенні питань місцевого значення; обговорення основних конституційних засад децентралізації державної влади, а також реформування публічної адміністрації в Україні; пошук шляхів вирішення проблем реалізації повноважень органів місцевого самоврядування та їх ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування; реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів; аналіз фінансово-правових аспектів діяльності місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації; обговорення перспектив функціонування публічної адміністрації з урахуванням зарубіжного досвіду її реформування; підвищення кваліфікації персоналу місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування; залучення провідних вчених та практиків до обговорення та оцінки сучасних проблем децентралізації з метою забезпечення сталого розвитку регіонів.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2462
Appears in Collections:«Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти: проблеми та перспективи»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_30_10__-2-.pdf1,92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.