Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2483
Title: Забезпечення сталого розвитку регіону : економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні аспекти
Authors: Атюшкіна, В.В.
Баранов, І.О.
Білоус, Я.Ю.
Білошицька, Н.І.
Білошицький, М.В.
Грисюк, Ю.С.
Деркач, М.В.
Касаткіна, М.В.
Клюс, Ю.І.
Корчуганова, О.М.
Кривуля, П.В.
Лабута, А.В.
Лифар, В.О.
Лифар, О.К.
Манухіна, М.Ю.
Маслош, О.В.
Медведєв, Є.П.
Мельнік, М.А.
Мірошникова, М.В.
Мохонько, В.І.
Персій, Ю.О.
Птащенко, О.В.
Розмислов, О.М.
Солод, П.С.
Татарченко, Г.О.
Уваров, П.Є.
Хандій, В.В.
Хандій, О.О.
Холодна, Ю.Є.
Чернецька-Білецька, Н.Б.
Швець, Н.В.
Штапаук, Г.П.
Штапаук, С.С.
Issue Date: 2017
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Забезпечення сталого розвитку регіону : економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні аспекти : колективна монографія / [П. В. Кривуля, Н. Б. Чернецька-Білецька, С. С. Штапаук та ін.] ; за заг. ред. Ю. І. Клюс., Н. В. Швець. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 282 с.
Abstract: У монографії представлені результати актуальних міждисциплінарних та галузевих досліджень різноаспектного забезпечення сталого розвитку регіону. Розглянуті теоретичні та практичні проблеми збалансованого і прогресивного функціонування територіальних утворень, визначені важливі чинники та актуальні напрями їх трансформації. Монографія призначена для наукових працівників, фахівців державних органів місцевого і промислового управління, керівників і спеціалістів підприємств, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями сталого розвитку регіону.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2483
Appears in Collections:Татарченко Галина Олегівна
Штапаук Сергій Сергійович
Баранов Ігор Олегович
Мірошникова Марія Володимирівна
Атюшкіна Вікторія Віталіївна
Чернецька-Білецька Наталія Борисівна
Кривуля Павло Вікторович
Монографії
Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zsrr_monograf2017.pdf3,97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.