Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2513
Title: Удосконалення інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень
Authors: Анучкіна, Т.В.
Анучкина, Т.В.
Anuchkina, T.V.
Хусеінович, Е.С.
Keywords: інформаційне забезпечення
управлінські рішення
Issue Date: 2018
Publisher: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Citation: Хусеінович Е.С., Анучкіна Т.В. Удосконалення інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції» (01.11.2018р. м.Полтава). 2018. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф. с. 282- 284.
Abstract: У будь-якій сфері людської діяльності безперервно виникають проблеми вибору і прийняття управлінських рішень, які значно ускладнились в останні роки у зв’язку зі зростанням масштабів та посиленням взаємозв’язків між окремими ланками народного господарства.
Description: Таким чином, використання експертних методів підтримки прийняття управлінських рішень в практиці публічного управління є об’єктивною необхідністю через значне ускладнення соціально-економічних процесів розвитку суспільства та дефіцитом джерел якісної інформації. Ефективність використання експертних методів залежить від правильної організації процесу та обробки отриманої інформації. Однією із зручних форм презентації результатів дослідження з використанням експертних методів є рейтинги, які можуть бути використані як засіб моніторингу соціально- економічних процесів та орієнтирами довгострокового стратегічного планування. Представлені результати дослідження з використанням рейтингової моделі при оцінці статистичних показників доводять доцільність врахування типовості рівня та проблем соціально-економічних розвитку, та диференціації заходів по кластерам при вирішенні питань пріоритетності розвитку в рамках формування Програм соціально-економічного розвитку регіону.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2513
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Анучкіна_Збірник_конференція_друк_18.11.2018.pdf200,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.