Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/256
Title: Оптимізація сімейних відносин в контексті євроінтеграційних процесів
Authors: Хорошко, О.В.
Капліна, Г.А.
Issue Date: 2015
Publisher: Сєвєродонецьк: Вид - во СНУ ім. В. Даля
Citation: Хорошко О.В. Оптимізація сімейних відносин в контексті євроінтеграційних процесів / О.В. Хорошко, Г.А. Капліна // Науковий погляд молоді : ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства : матер. всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів, молодих науковців та викладачів, м. Сєвєродонецьк, 10 - 11 грудня 2015 р. / за ред. проф. Розовського Б.Г. — Сєвєродонецьк : вид - во СНУ ім. В. Даля, 2015 . – С. 127 - 129.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/256
Appears in Collections:Тези доповідей, виступи на конференцях
Виступи, доповіді, тези
«Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства» , 10-11 грудня 2015 р
Наукові публікації
Капліна Галина Анатоліївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127-129_Збірник_тез_11.12.15.pdf529,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.