2019 : [53] Community home page

Browse

Collections in this community

Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація [3]

матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів, м. Сєвєродонецьк, 24- 25 травня 2019 р.

Майбутній науковець – 2019 [7]

Майбутній науковець – 2019

Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі [1]

матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14 листопада 2019 р., м. Сєвєродонецьк

Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах [1]

матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції, 28-29 березня 2019 р., м. Сєвєродонецьк

Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні [21]

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя СНУ ім. В. Даля, 24-25 жовтня 2019 року, м. Сєвєродонецьк

Новини в сучасному інформаційному просторі України [1]

матеріали І і ІІ студентських наукової конференцій, що відбулися в січні 2018 р. і лютому 2019 р.