Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2609
Title: Ресурсне забезпечення економічної безпеки підприємства
Authors: Войнов, В.Ю.
Чорна, О.Ю.
Keywords: економічна безпека підприємства
ресурсне забезпечення
Issue Date: 2018
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Войнов В.Ю., Чорна О.Ю. Ресурсне забезпечення економічної безпеки підприємства: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Майбутній науковець – 2018” (14 грудня 2018 року м. Сєвєродонецьк). – Сєвєродонецьк, СНУ ім. В. Даля, 2018. – С.140-143
Abstract: Ресурсне забезпечення є однією з найважливіших складових, що входить нарівні з підсистемами правового, нормативно-методичного, наукового, технічного, інформаційного забезпечення управління до системи забезпечення економічної безпеки підприємства. Саме тому важливим елементом розвитку теорії економічної безпеки підприємства має стати розв’язання низки питань щодо ресурсного забезпечення.
Description: Отже, те, що ресурси підприємства та його ресурсне забезпечення безпосередньо впливають на стан економічної безпеки підприємства є очевидним і доведеним фактом. Наступні дослідження ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства можуть мати досить розгалужену мережу напрямів, до числа яких належать вирізнення особливостей ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства, його складових та класифікаційних ознак.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2609
Appears in Collections:Майбутній науковець – 2018
Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Чорна Ольга Юріївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018-Zbirka_tez_Naykovec-2018_2_140-142.pdf529,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.