Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2689
Title: Гортаючи життя сторінки…(до 95-річчя Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля)
Authors: Єпіфанова, О.В.
Савельєва, В.В.
Yepifanova, Olga
Savelieva, Veronika
Епифанова, О.В.
Савельева, В.В.
Keywords: університетські бібліотеки
переміщені заклади вищої освіти
інформаційні бібліотечні ресурси
бібліотечні сервіси
інформаційне освітнє середовище
інформаційно-бібліотечне забезпечення
университетские библиотеки
перемещенные учреждения высшего образования
информационные библиотечные ресурсы
информационная образовательная среда
библиотечные сервисы
информационно-библиотечное обеспечение
university libraries
displaced institutions of higher education
information library resources
library services
information educational environment
information and library support
Issue Date: 2019
Citation: Єпіфанова О.В., Савельєва В.В. Гортаючи життя сторінки…(до 95-річчя Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля) / О.В. Єпіфанова, В.В. Савельєва // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. - 209. - №1(15). - С. 55-58.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2689
Appears in Collections:Єпіфанова Ольга Вікторівна
Публікації співробітників бібліотеки
Савельєва Вероніка Владиславівна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Єпіфанова_Савельєва_Бібліотечний _форум_1-2019.pdf4,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.