Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2693
Title: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Other Titles: Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university
Issue Date: 2006
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журнал / відп. ред. В. П. Михайлюк ; СНУ ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2006. – № 9 (103). – Ч.2. – 265 с.
Description: Журнал включено до Переліків наукових видань ВАК України № 2 (Бюл. ВАК №5 (13) 1999 р.) та № 3 (бюл. ВАК №6 (14) 1999 р.), в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, історичних та економічних наук відповідно. Статті прорецензовані членами редакційних колегій видавництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за галузями науки: “Технічні науки” (прибори; інформатика, обчислювальна техніка і автоматизація; електротехніка), “Економіка” .
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2693
Appears in Collections:№ 9 (103) Ч.2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вісник_9(103)_2_2006.pdf2,26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.