Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2695
Title: «Білі плями» в історії України в контексті світового розвитку
Issue Date: 2012
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: «Білі плями» в історії України в контексті світового розвитку : матеріали V Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Луганськ, 10-11 травня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка ; уклад. В.П. Михайлюк, М.І. Антоненко, О.О. Кривуля.– Луганськ, 2012. – 100 с.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2695
Appears in Collections:«Білі плями» в історії України в контексті світового розвитку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конференція_Білі плями.pdf839,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.