Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2700
Title: Использование в условиях информационной экономики человеческого капитала как единого адаптационного ресурса
Authors: Бородавка, Н.Г.
Borodavka, N.G.
Keywords: единый адаптационныйресурс
человеческий капитал
информационная экономика
Issue Date: 10-Jan-2019
Publisher: ДВНЗ «ПДТУ»
Citation: Бородавка Н. Г. Использование в условиях информационной экономики человеческого капитала как единого адаптационного ресурса / Н. Г. Бородавка // Стратегічні перспективи розвитку промислових регіонів України в умовах економічної турбулентності : Всеукр. студент. науково-практ. конф. (Маріуполь, 10 січня 2019 р.) : тези доп. / редкол.: А. А. Меліхов [та ін.]; ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь: ПДТУ, 2019. – С. 516-517.
Abstract: В данной работе рассмотрена гипотеза представления ещё одной интерпретации человеческого капитала – представления о нём как о едином адаптационном ресурсе в контексте описания условий становления информационной экономики.
Description: Список использованной литературы 1. Shultz T. Humen Capital in the International Encyclopedia of the Social Sci-ences. N.Y., 1968, vol. 6. 2. Ванкевич Е.В. Оценка эффективности инвестиций в человеческий капи-тал Беларуси// Вестник БГЭУ. – 2009. – №4. – С. 43-49. 3. Корнейчук Б.В. Информационная экономика. Учебное пособие / Б. В. Корнейчук. – СПб.: Питер, 2006. – 400 с. 4. Рибнікова Н. О. Про ідентифікацію задіяних у забезпеченні економічної безпеки підприємства ресурсів як виразників єдиного адаптаційного ресурсу / Н. О. Рибнікова, П. В. Кривуля // Світова економіка ХХІ століття: цикли і кри-зи. Бюлетень ІІ віртуальної сесії Міжнар. Нобелівського економічного форуму. – Дніпропетровськ: ДУЕП ім. А. Нобеля, 2011. – С. 333–338.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2700
Appears in Collections:Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SPRPRUUET_2019_p516-517.pdf459,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.