Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2701
Title: Стратегія та політика створення конкурентних переваг на підприємстві за рахунок організації управління якістю продукції
Authors: Бутова, Д.В.
Царьова, А.О.
Keywords: конкурентные преимущества
конкурентні переваги
управление качеством
управління якістю
Issue Date: 10-Jan-2019
Publisher: ДВНЗ «ПДТУ»
Citation: Бутова Д. В. Стратегія та політика створення конкурентних переваг на підприємстві за рахунок організації управління якістю продукції / Д. В. Бутова, А. О. Царьова // Стратегічні перспективи розвитку промислових регіонів України в умовах економічної турбулентності : Всеукр. студент. науково-практ. конф. (Маріуполь, 10 січня 2019 р.) : тези доп. / редкол.: А. А. Меліхов [та ін.]; ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь: ПДТУ, 2019. – С. 229-231.
Abstract: Пропонується розглядати конкурентоспроможність підприємства як здатність підприємства змагатися з виробниками і продавцями за споживачів на ринку аналогічних товарів за допомогою забезпечення більш високої якості товарів, яку слід розуміти двобічно: як створення конкурентних переваг та як організацію управління якістю продукції, що пов’язані один з одним як стратегія та політика підвищення конкурентоспроможності підприємства.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2701
Appears in Collections:Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SPRPRUUET_2019_p229-231.pdf428,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.