Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2708
Title: Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах, 28-29. берез. 2019 р.
Issue Date: 2019
Citation: Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Сєвєродонецьк , 28-29 берез. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Луган. облдержадмін., Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [гол. ред. Г.О. Татарченко] . – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - 55 с.
Description: У збірнику представлені матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах», яка відбулась 28.03 - 29.03.2019 р. в м. Сєвєродонецьк. Представлені актуальні дослідження за напрямами: інновації у містобудуванні; інформаційні технології; наука; освіта; регіональний розвіток; проблеми матеріалознавства; прикладної фізики та техніки. Матеріали збірника призначени для науково-технічних працівників в галузі міського будівництва та господарства, підприємств житлово-комунального господарства, наукових організацій, викладачів і науковців вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів з метою формування перспективних науково-технічних і технологічних розробок і інноваційних проектів у сфері будівництва та житлово-комунального господарства, підвищення рівня наукового інформаційного обміну та підготовки наукових кадрів. Матеріали в збірнику друкуються мовою оригіналу в редакції авторів.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2708
Appears in Collections:Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Материалы конференции 2019.pdf1,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.