Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2710
Title: Сучасні особливості розвитку науково-технічної діяльності в Україні
Other Titles: Современные особенности развития научно-технической деятельности в Украине
Authors: Семьонова, Л.А.
Keywords: організації сфери інжинірингу
науково-технічна діяльність
державне регулювання
регіональна економіка
науково-технічна система
Issue Date: 2019
Publisher: НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень
Citation: Семьонова Л.А. Сучасні особливості розвитку науково-технічної діяльності в Україні: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-правові аспекти сталого розвитку: держава, регіон, місто» (7 червня 2019 р., м. Київ). – Київ: НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень, 2019. С.149-150.
Abstract: Розвиток науково-технічної діяльності в країні є суттєвим чинником як національного господарства, так і господарства окремих регіонів, тому процеси науково-технічного розвитку мають бути одним з перших в переліку об’єктів державного регулювання.
Література:
1. Гончаров В.М., Моргачов І.В. Державна інноваційна політика розвитку науково-технічних систем: монографія. Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. 372 с.
2. Моргачов І.В. Методичні основи аналізу розвитку науково-технічних систем. Прометей. 2012. № 1(37). С. 174–179.
3. Моргачов I.В. Особливостi державного регулювання інноваційної діяльності. Економiка будiвництва i мiського господарства. 2011. Т. 7. № 2. С. 101–107.
4. Моргачов І.В. Роль сектора вищої освіти в науково-технічній діяльності: матеріали V всеукраїнської науково-методичної конференції «Розвиток науки і освіти в освітніх закладах України у контексті Болонського процесу» (Сєвєродонецьк, 25 листопада 2011 р.). ТІ СНУ ім. В.Даля (м. Сєвєродонецьк). С. 70.
5. Моргачов І.В. Особливості реалізації державної інноваційної політики. Менеджер. 2011. № 2(56). С. 37–41.
6. Моргачов І.В. Теоретико-методичні основи нейтралізації державою ризику інноваційних проектів. Бізнес Інформ. 2011. № 3. C. 50–52.
7. Моргачов І.В. Особливості регіонального розвитку організацій сфери інжинірингу України. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. 2009. № 12(142). Том 2. С. 203–208.
Description: Умови діяльності організацій, що мають відношення до науково-технічної діяльності, змінюються. Такі зміни зумовлюють еволюцію наукових поглядів за досліджуваним напрямом. Крім зміни наукових поглядів еволюціонують і науково-технічні системи. Ринкові умови виводять на перші ролі саме ті з них, що є більш гнучкими і мають більші можливості для пристосування. Практика показала, що з переліку різних видів науково-технічних систем більші можливості пристосування набули організації сфери інжинірингу та вищі навчальні заклади.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2710
ISBN: 978-966-02-8916-1
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Семьонова-Zbirka 07-06-2019.pdf140,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.