Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2747
Title: Г.М. ДОБРОВ ЯК ЗАСНОВНИК ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ МАТЕМАТИЧНИХ І МАШИННИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ІСТОРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Authors: Сапицька, О.М.
Sapytska, O.M.
Сапицкая, Е.М.
Keywords: Г.М.Добров
наукометрія
історична інформація
інформаційне суспільство
Issue Date: Dec-2018
Publisher: видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Citation: Г.М. Добров як засновник вітчизняної школи математичних і машинних методів обробки історичної інформації / О.М.Сапицька // Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (13-14 грудня 2018 р., м. Сєвєродонецьк). Частина 2. / За ред. проф. Розовського Б.Г. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ iм. В. Даля. 2019. – 240 с. – С.228-232.
Abstract: Після того, як світ дещо оговтався від ІІ СВ у соціально-економічному аспекті, у 50-х рр. ХХ ст. почався стрімкий розвиток науково-технічного. Значною мірою це було переведення науково-технічних розробок для потреб війни у цивільну площину, що поставило перед науковцями взагалі, та істориками зокрема, завдання формування абсолютно нових підходів до досліджень на засадах нового методологічного інструментарію. В Україні першим, хто став ініціатором істотного оновлення інструментарію історико-наукових досліджень, залучивши до аналізу науки і техніки математичні та машинні методи, зокрема можливості електронних обчислювальних машин, що тільки зароджувались в нашій країні, став засновник української наукознавчої школи Геннадій Михайлович Добров.
Description: http://pravo-snu.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/12.2018-%D1%87.2.pdf
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2747
Appears in Collections:Сапицька Олена Михайлівна
Тези доповідей, виступи на конференцях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сапицька О_Добров_грудень2018.pdf195,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.