Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2752
Title: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Other Titles: Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university
Issue Date: 2019
Publisher: СНУ ім. В. Даля
Citation: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журнал / [відп.за вип. д.т.н., професор В. І. Соколов] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. – № 1 (249). – 146 с.
Description: Журнал включено до Переліків наукових фахових видань України (Наказ МОН №1328 21.12.2015 р.), (Наказ МОН №515 16.05.2016 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття на- укових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, економічних та історичних наук відповідно. Журнал включено до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (ICV 2017: 48.35).
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2752
ISSN: 1998-7927
Appears in Collections:№1 (249)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вiсник 1_(249).pdf7,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.