Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2770
Title: Моделювання механізмів якості роботи мультисервісних мереж
Other Titles: Моделирование механизмов качества работы мультисервисных сетей
Traffic management of computer networks based on the identification of anomalies
Authors: Марченко, Д.М.
Марченко, Д.Н.
Marchenko, D.
Keywords: мережевий трафік
часовий ряд
закон распределения
имитационное моделирование
сетевой трафик
часовой ряд
закон распределения
иммитационное моделирование
network traffic
the time series
spectral analysis
Issue Date: 2013
Publisher: СНУ ім. В. Даля
Citation: Марченко Д. М. Моделювання механізмів якості роботи мультисервісних мереж / Д. М. Марченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2013. - № 4(2). - С. 105-108.
Abstract: Виконані дослідження трафіку мультисервісных мереж на основі розподілу вірогідності числа заявок на інтервалах обробки; одержані аналітичні співвідношення для потоків заявок загального вигляду, що узагальнюють формули визначення розміру черг, дозволяючі визначити характеристики реального трафіку при довільних законах розподілу часових інтервалів між подіями у вхідному потоці.
Выполнены исследования качества трафика мультисервисных сетей на основе распределения достоверности числа заявок на интервалах обработки; получены аналитические соотношения для потоков заявок общего вида, обобщающие формулы определения размера очередей, позволяющие определить характеристики реального трафика при произвольных законах распределения временных интервалов между событиями во входном потоке.
The general scheme of traffic control system based on the identification of anomalies in network traffic using cyclical analysis. A mathematical model for predicting traffic based on the cyclic time-series analysis. The technique management of network traffic based on the proposed model. Based on the methodology derived algorithms formalizing processes for anomalies and network traffic management.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2770
Appears in Collections:Марченко Дмитро Миколайович
№ 4 (193) Ч.2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VSUNU_2013_4(2)__23.pdf437,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.