Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2777
Title: Техніка адміністративної діяльності
Authors: Держак, Н.О.
Derzhak, N.O.
Keywords: Управлінська діяльність
Адміністративна діяльність
Публічна сфера
Функції управління
Комунікації в організації
Організація
Команди в організації
Професіоналізм
Компетентності
Фахівець з публічної та адміністративної діяльності
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Держак Н.О. Техніка адміністративної діяльності: навчальний посібник. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 144 с.
Abstract: У навчальному посібнику розглянуті загальні питання здійснення управлінської діяльності в цілому, складові комунікаційної системи як чинника забезпечення дієздатності адміністративного управління, напрямки підвищення ефективності роботи керівника. Посібник розроблено для підготовки магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 073«Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво,торгвля та біржова діяльність»,а також може бути корисним фахівцям з питань управління підприємствами та організаціями, аспірантам, магістрам та студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямками управлінських та соціальних поведінкових наук, а також широкому колу читачів, яких цікавлять питання адміністративної діяльності.
Description: В сучасному публічному управлінні має місце процес зростання ролі професійних управлінських кадрів особливо в умовах реформ та трансформації соціально-економічних систем в Україні. Таке становище зумовлене змінами у структурі, змісті та цілях публічного управління, а також необхідністю урахування специфіки регіонального розвитку та професійної управлінської діяльності в різних сферах. В теперішньому часі потреби сучасного суспільства не обмежуються лише наявністю керівників та посадовців, що виконують базовий набір відомих функцій (планування, організація, мотивація, координація, контроль тощо), а потребують їхньої високої компетенності стосовно до змісту діяльності керованої ними установи чи організації. Розвиток соціально-економічних систем, посилення тиску з боку різного роду загроз, зростання темпів прийняття управлінських рішень, збільшення вимог до точності та вимірності дій управлінського персоналу зумовили необхідність розробки питань з координації діяльності виконавців, повного використання можливостей кожного елемента організації постійного моніторингу за результатами діяльності в цілому так і її окремих частин. Всі ці означені питання є прерогативою адміністративної діяльності. Тому усі види робіт з її здійснення в організаціях публічної сфери мають велике значення та підлягають детальному вивченню. Метою запропонованого посібника є узагальнення та систематизація наукових поглядів, практичного досвіду та висновків, які можуть бути використанні в практиці адміністативної діяльності та вирішенні питань здійснення управління та адміністрування в організаціях. Визначена ціль зумовила вибір питань, які було розглянуто. Посібник має чотири частини. В першій частині «Основи управлінської та адміністративної діяльності в публічній сфері» розглянуті загальні питання здійснення управлінської діяльності в цілому та за окремими її напрямками. Надано тлумачення понять «управління», «адміністрування», «публічна сфера». Це дозволяє пов’язати процеси управління в публічній сфері з загальними питаннями управління організацією.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2777
ISBN: 978-617-11-0140-1
Appears in Collections:Інші матеріали / Інститут економіки і управління
Держак Наталія Олександрівна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет_книга Техніка администрир (1.2).pdf1,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.