Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2786
Title: Трансформація функцій менеджменту в самоменеджменті
Authors: Штапаук, С.С.
Shtapauk, S.S.
Keywords: самоменеджмент
функції менеджменту
Issue Date: 2011
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Штапаук С. С. Трансформація функцій менеджменту в самоменеджменті [Текст] / С. С. Штапаук // Вісник СНУ ім. В. Даля. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. — № 3 (157). — Ч. ІІ. — С. 282–285.
Abstract: Самоменеджменту як розділу менеджменту притаманні ті самі функції, що й менеджменту взагалі. Проте, специфічність об’єкту самоменеджменту накладає певний відбиток на їхній зміст, що зумовлює зміщення питомої ваги значимості деяких функцій. Традиційний підхід до розуміння самоменеджменту не дозволяє розглядати його як певний розділ менеджменту, оскільки спадковість його механізмів та окремих інструментів в літературі до сьогодні не досліджено. За наведеної інтерпретації очевидно, що в самоменеджменті традиційні функції менеджменту суттєво змінюють свій зміст, а функція адміністрування взагалі не може бути реалізована, оскільки головною відмінною рисою цієї дисципліни є тотожність суб’єкта та об’єкта управління. Таким чином, самоменеджмент реалізується лише в межах планової та організаційної функції, значущість яких порівняно з менеджментом значно підвищується.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2786
ISSN: 2222-8810
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.