Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2788
Title: Діяльність як предмет і об'єкт праксиології
Other Titles: Деятельность как предмет и объект праксиологии
Activity as a subject and object of praxiology
Authors: Штапаук, С.С.
Shtapauk, S.S.
Keywords: праксиологія
праксиология
praxiology
діяльність
деятельность
activity
поведінка
поведение
behavior
процес
процесс
process
цілеспрямованість
целенаправленность
purposefulness
мотивованість
мотивированность
motivation
раціональність
рациональность
rationality
Issue Date: 2017
Publisher: Херсонський національний технічний університет
Citation: Штапаук С.С. Діяльність як предмет і об'єкт праксиології [Текст] / Штапаук С. С. // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. — Херсон : Херсонський національний технічний університет, 2017. — № 25 (14). — С. 88–93.
Abstract: У статті наведено результати аналізу поняття «діяльність» і суміжних понять: «поведінка» і «процес». Уточнено поняття об’єкта й предмета дослідження. Показано, що предметом вивчення праксиології є людська діяльність. Предметом вивчення праксиології є людська діяльність, яка являє собою мотивовану поведінку, яка, відповідно до позиції більшості авторів розглядається як саморегульований процес. Наявність безлічі об’єктів праксиологічного дослідження дозволило ще на етапі зародження науки виділити деякі галузі праксеології.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2788
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.