Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2791
Title: Атрофування функції адміністрування в самоменеджменті
Authors: Штапаук, С.С.
Shtapauk, S.S.
Keywords: самоменеджмент
функції менеджменту
Issue Date: 2011
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Штапаук С. С. Атрофування функції адміністрування в самоменеджменті [Текст] / С. С. Штапаук; Мін-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля // Ділове та державне адміністрування : Матеріали I-ої Міжнародної наук.-практ. конференції, 27–29 квітня 2011 р. — Луганськ — Слов’янськ, 2011. — С. 192–195.
Abstract: Самоменеджменту як розділу менеджменту повинні бути притаманні ті самі функції, що й менеджменту взагалі. Проте, специфічність об’єкту самоменеджменту накладає певний відбиток на їхній зміст, що зумовлює зміщення питомої ваги значимості деяких функцій. Традиційний підхід до розуміння самоменеджменту не дозволяє розглядати його як певний розділ менеджменту, оскільки спадковість його механізмів та окремих ін-струментів в літературі до сьогодні не досліджено.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2791
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.