Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2804
Title: Проблеми ринку праці в сучасних умовах економічного розвитку громад
Authors: Піддубна, К.О.
Поддубная, К.А.
Piddubna, K.O.
Poddubnaia, K.A.
Маслош, О.В.
Maslosh, O.V.
Keywords: рынок труда
ринок праці
социально-экономическое развитие
соціально-економічний розвиток
территориальные общины
громади
Issue Date: 2018
Publisher: ПП «Поліграф-Сервіс»
Citation: Піддубна, К. О. Проблеми ринку праці в сучасних умовах економічного розвитку громад / К. О. Піддубна, О. В. Маслош // Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад : збірник тез доповідей ІІ Міжн. наук.-практ. конф. 19 квітня 2018 року, м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк: ПП «Поліграф-Сервіс», 2018. – C. 106-109.
Abstract: Територіальні громади мають перетворитись із об’єкта на суб’єкт управління і самостійно забезпечувати свою спроможність, нести відповідальність за планування свого розвитку, економічне майбутнє та добробут. Але, в умовах зростання значення децентралізованого управління та розподілу повноважень між центральною та місцевою владами, багато завдань, що стоять перед органами управління на шляху запровадження сталого розвитку, не можуть бути ефективно виконані органами центральної влади, в свою чергу місцева влада може не мати для цього відповідних повноважень та фінансових ресурсів. Серед таких завдань зокрема, наряду з проблемами у сферах охорони здоров’я, освіти, екології тощо, невід’ємною є проблема розвитку ринку праці.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2804
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018-zbirka_tez_19-04-2018_106-109.pdf273,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.