Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2811
Title: Управління талантами в структурі управління знаннями на підприємстві: потреба вираження сутності через зв'язок з іншими субпредметними проблемними областями
Authors: Тіщенко, С.Ф.
Тищенко, С.Ф.
Tishenko, S.F.
Keywords: управління знаннями
управление знаниями
knowledge management
людський капітал
человеческий капитал
human capital
Issue Date: 1-Dec-2017
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Тіщенко С. Ф. Управління талантами в структурі управління знаннями на підприємст-ві: потреба вираження сутності через зв'язок з іншими субпредметними проблемними об-ластями / С. Ф. Тіщенко // Майбутній науковець – 2017 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 1 груд. 2017 р., м. Сєвєродонецьк. / укладач В. Ю. Тарасов – Сєвєродонецьк: Східно-укр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2017. – С. 582-584.
Abstract: Ступінь збільшення людського капіталу має визначатися стратегією розвитку організації. Необхідність доцільного нарощування і постійної концентрації людського потенціалу визначається його характерною особливістю - тенденцією до розсіювання. Для того, щоб більше детально зрозуміти чим є за змістом управління талантами слід провести дослідження та розглянути суміжні та зовнішні області та субдисципліни з якими перетинається управління знаннями, що надасть змоги визначити місце управління талантами в структурі управління знаннями на підприємстві.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2811
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017-Zbirka_tez_Naykovec-2017_582-584.pdf221,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.