Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2837
Title: Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
Other Titles: Методы измерения параметров окружающей среды
Environmental Measurement Methods
Authors: Гринь, Г.І.
Мохонько, В.І.
Суворін, О.В.
Кузнєцов, П.В.
Гринь, С.О.
Ожередова, М.А.
Кошовець, М.В.
Зубцов, Є.І.
Пономарьов, В.О.
Кравченко, І.В.
Азаров, М.І.
Мохонько, В.И.
Суворин, А.В.
Кравченко, И.В.
Кошовец, Н.В.
Зубцов, Е.И.
Mokhonko, V.I.
Suvorin, A.V.
Kravchenko, I.V.
Koshovets, N.V.
Ozheredova, M.A.
Zubtsov, E.I.
Issue Date: 2019
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища : підруч. / Г. І. Гринь, В. І. Мохонько, О. В. Суворін та ін. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 420 с., 126 рис., 67 табл., бібліограф. 132 назв.
Abstract: У підручнику викладено форми та методи оцінки якості навколишнього середовища, розглянуто комплексний підхід у проведенні моніторингових досліджень за станом довкілля, додаються існуючі нормативи якості довкілля України, наведено методи дослідження параметрів повітря, води та ґрунту, розглянуто прилади і пристрої, які використовуються для цих досліджень. Призначено для здобувачів вищої освіти екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, керівникам та співробітникам підприємств, установ, організацій, активістам охорони довкілля
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2837
ISBN: 978-617-11-0109-9
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Зубцов Євген Іванович
Суворін Олександр Вікторович
Навчально-методичні посібники / кафедра хімічної інженерії та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_04_ПІДРУЧНИК_.pdf4,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.