Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2838
Title: Технологія зв'язаного нітрогену. Синтез п’ятиоксиду динітрогену
Authors: Созонтов, В.Г.
Гринь, Г.І.
Кошовець, М.В.
Казаков, В.В.
Суворін, О.В.
Зубцов, Є.І.
Азаров, М.І.
Созонтов, В.И.
Кошовец, В.Н.
Суворин, А.В.
Зубцов, Е.И.
Sozontov, V.I.
Koshovets, N.V.
Kazakov, V.V.
Suvorin, A.V.
Zubtsov, E.I.
Issue Date: 2019
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Технологія зв'язаного нітрогену. Синтез п’ятиоксиду динітрогену : навчальний посібник / В.Г. Созонтов, Г.І. Гринь, М.В. Кошовець та ін. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 256 с., 72 рис., 71 табл., бібліогр. 262 назв.
Abstract: Навчальний посібник присвячений питанням теорії і практики отримання п'ятиоксиду динітрогену і складних нітруючих сумішей, як одного з перспективних напрямів розвитку азотної промисловості. Видання розраховане на здобувачів вищої освіти спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Книга може бути корисною для молодих вчених, наукових співробітників й працівників підприємств та організацій, які займаються проблемами отримання та використання оксидів нітрогену та нітратної кислоти в різних галузях науки і техніки.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2838
ISBN: 978-617-11-0121-0
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Зубцов Євген Іванович
Суворін Олександр Вікторович
Навчально-методичні посібники / кафедра хімічної інженерії та екології
навчальні видання кафедри машинознавства та обладнання промислових підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_02_Посібник пентаокс.pdf3,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.