Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2862
Title: Improving Industrial Pipeline Transport Using Research Of Regularities Of Flow Of Mixtures In Material Pipeline
Other Titles: Удосконалення промислового трубопровідного транспорту з використанням дослідження закономірностей потоку сумішей в матеріальному трубопроводі
Совершенствование промышленного трубопроводного транспорта с использованием исследования закономерностей потока смесей в материальном трубопроводе
Authors: Chernetskaya–Beletskaya, N.
Guschin, O.
Shvornikova, A.
Miroshnykova, M.
Chernetska–Biletska, N.
Чернецька-Білецька, Н.Б.
Чернецкая-Белецкая, Н.Б.
Гущин, О.В.
Шворнікова, Г.М.
Шворникова, А.М.
Мірошникова, М.В.
Мирошникова, М.В.
Keywords: трубопровідний транспорт
сипучий матеріал
перемежуваємість
режими руху
водовугільне паливо
енергозбереження
трубопроводный транспорт
сыпучий материал
перемеживаемость
режимы движения
водоугольное топливо
энергосбережение
Issue Date: 2017
Citation: Improving Industrial Pipeline Transport Using Research Of Regularities Of Flow Of Mixtures In Material Pipeline / N. Chernetskaya–Beletskaya, O. Guschin, A. Shvornikova, M. Miroshnykova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2017. - 4/7(88). - P. 38-44. DOI : 10.15587/1729-4061.2017.106790
Abstract: Виконано дослідження явищ, що відбуваються в транспортному трубопроводі при переміщенні сумішей в нестаціонарних режимах масопереносу. Запропонована реологічна модель руху неньютонівських рідин. Показано, що стохастичні режими руху сумішей виникають при переході через перемежуваємість, тобто є наслідком зіткнення асимптотично стійких і нестійких станів руху.
Выполнено исследование явлений, происходящих в транспортном трубопроводе при перемещении смесей в нестационарных режимах массопереноса. Предложена реологическая модель движения неньютоновских жидкостей. Показано, что стохастические режимы движения смесей возникают при переходе через перемеживаемость, то есть являются следствием столкновения асимптотически устойчивых и неустойчивых состояний движения.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2862
ISSN: 1729-3774
Appears in Collections:Мірошникова Марія Володимирівна
Чернецька-Білецька Наталія Борисівна
Шворнікова Ганна Михайлівна
Статті кафедри "Логістичне управління та безпека руху на транспорті"
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baranov.pdf1,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.